handschrift

Home

In 2023 hoop ik mijn lespraktijk voort te zetten met de leerlingen die er eind 2022 waren en graag door willen gaan. De informatie die u aantreft is voor hen bedoeld. Voor nieuwe leerlingen is er geen plaats meer.