handschrift

Home

Na de zomervakantie 2021 zal de lespraktijk geleidelijk aan afgebouwd worden. Bestaande leerlingen en leerlingen die al aangemeld zijn kunnen blijven, voor nieuwe leerlingen is er geen plaats meer.

Deze website is de komende weken ”under construction”.